Woord vande voorzitter
Contact
FR

Jaarverslag 2020

De FOD Economie

De FOD Economie en de gezondheidscrisis

ligne

Reizen: wat in geval van annulatie?

Aan het begin van de gezondheidscrisis kreeg vooral de reissector zware klappen. De annulaties stroomden binnen en de consumenten waren op zoek naar duidelijke informatie, of ze nu in België of al op vakantie waren.

Lees meer
Voyages
Masques

Mondmaskers: controles en aanbevelingen

Na een periode van onwaarschijnlijke schaarste kreeg ons land eindelijk mondmaskers toegeleverd. In 2020 testte de FOD Economie 943 partijen maskers op conformiteit, in totaal 274 miljoen stuks. Daarbij was informatie aan fabrikanten en gebruikers essentieel.

Handel: tips om een webshop op te zetten

Sommige handelaars moesten noodgedwongen meer dan eens de deuren sluiten. Gelukkig was onlineverkoop in de meeste gevallen nog mogelijk. Maar om een webshop op te starten, was advies meer dan welkom.

Gids covid

Praktische gidsen voor handel en horeca

Naargelang de regeringsbeslissingen varieerden de voorwaarden waaronder de handelssector en de horeca hun activiteiten mochten uitoefenen. Daarom stelde de FOD Economie twee gidsen op met de minimale praktische maatregelen om de toegestane activiteiten in optimale veiligheid te laten verlopen. Die gidsen worden voortdurend geüpdatet.

COVID‑19:
Statbel-gegevens

Van bij de start van de coronacrisis was de vraag naar statistieken over de gevolgen van COVID‑19 erg groot. Al snel bouwde Statbel een COVID-pagina uit, en een interactief dashboard dat toelaat om de nieuwe sterftecijfers wekelijks te raadplegen.

Statbel-gegevens

De FOD Economie als beschermer 

Batibouw: de 10 geboden van de kandidaat-bouwer

Naar aanleiding van de Batibouw-beurs gaf de FOD Economie een publicatie uit met 10 tips voor mensen die een woning willen bouwen of renoveren. Die publicatie kwam tot stand in samenwerking met onder meer vertegenwoordigers van de bouwsector, het verzekeringswezen, architecten en Test Aankoop.

10 geboden van de kandidaat-bouwer
Trap niet in de val!

Onlinefraude: trap niet in de val!

Tijdens de gezondheidscrisis boomde de elektronische handel. Oplichters maakten daar misbruik van en de fraudemeldingen bij de Economische Inspectie swingden dan ook de pan uit (+125 %). Om die plaag te bestrijden, werd een sensibiliseringscampagne opgezet.

Zorgeloos zwemmen door de juiste reflexen

De hitte en de tijdelijke sluiting van de scholen zetten veel Belgen ertoe aan een zwembad aan te schaffen. Maar welke waterpartij u ook kiest, zwemmen houdt risico’s in, vooral voor kleine kinderen ... 

Black friday

Black Friday: verkwansel uw rechten niet!

Elk jaar is Black Friday voor duizenden Belgen de gelegenheid om een koopje te doen. "Koopje", zei u? Om zeker te zijn, stel uzelf eerst enkele vragen voordat u zich laat verleiden.

Een maand om ambachten een duwtje in de rug te geven

De FOD Economie beschermt consumenten, maar ook bedrijven. Daarom steunde onze FOD de ambachtelijke sector tijdens de coronacrisis door van de traditionele Dag van de Ambachten een Maand van de Ambachten te maken.

De FOD Economie als facilitator

Neen aan de wet van de sterkste!

Zelfstandigen en kmo’s: Gedaan met de wet van de sterkste!

Ondernemingen zijn nu veel beter beschermd tegen misbruik door machtigere handelspartners. Dat hebben ze te danken aan nieuwe wetgeving die in drie fasen tussen 1 september 2019 en 1 december 2020 in werking trad. Ook in b2b-relaties telt een geïnformeerd persoon voor twee ...

Gecentraliseerde antwoorden op uw vragen over de Brexit

We praten er al jaren over, maar nu is de Brexit een feit en die heeft implicaties in tal van domeinen. Daarom maakte de FOD Economie op zijn website een rubriek “Veelgestelde vragen" aan, waar particulieren en bedrijven op één plek de antwoorden vinden op al hun vragen.

Handel met het Verenigd Koninkrijk: de oorsprongsregels veranderen

Door de uitstap van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) genieten producten uit het VK niet langer de voordelen van de preferentiële oorsprong uit de EU. Hoewel dat op het eerste gezicht voor de hand lijkt te liggen, vraagt de toepassing van de nieuwe regels een woordje uitleg.

Energie: het nieuwe AREI is van kracht

Het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), dat al enkele jaren in voorbereiding was en in 2019 zijn definitieve vorm kreeg, trad op 1 juni 2020 in werking. Dat document bevat de technische voorschriften waaraan elektrische installaties moeten voldoen. Daarnaast vermeldt het ook de maatregelen om elektrische risico's te beperken en personen en goederen te beschermen.

Onderhoud je elektrische installatie
Hebt u een idee? Bescherm het!

Hebt u een idee? Bescherm het!

U hebt een fantastisch idee en wilt vermijden dat iemand ermee gaat lopen? In minder dan tien minuten vertelt de onlinevragenlijst IdeeSCAN hoe u dat idee kunt beschermen.

Het energielabel in een nieuw jasje

A+++, A+, B, C … die welbekende energie-efficiëntieklassen geven consumenten in een oogopslag info over het energieverbruik van elektrische apparaten. Voor vier categorieën toestellen is er nu een nieuwe indeling die rekening houdt met de technologische ontwikkelingen en de steeds betere energieprestaties van apparaten.

Is uw weegschaal in balans?

Conformiteit van weegschalen: een gewichtige zaak!

Als u in het kader van uw bedrijfsactiviteiten een weeginstrument aanschaft, moet u het aan een aantal criteria toetsen, of het nu nieuw is of al gebruikt werd.

De FOD Economie als analist

Boordtabel van de kmo’s gaat digitaal

Meer dan een miljoen kmo’s, dat kan tellen! Om ze onder de aandacht te brengen, publiceert de FOD Economie elk jaar zijn Boordtabel van de kmo's en zelfstandige ondernemers. Vanaf nu vindt u die stand van zaken uitsluitend in digitale vorm en worden de cijfers regelmatig geüpdatet.

Boordtabel
Observatoire des prix

Prijsverloop tijdens de coronacrisis

Het Prijzenobservatorium, dat in 2009 werd opgericht in het kader van de bevoegdheden van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, heeft als opdracht de evolutie van de (consumptie)prijzen, het prijspeil, de werking van de markt en de vaststelling van de marges te analyseren. De kwartaalverslagen belichten de geleidelijke gevolgen van de coronacrisis op dat vlak.

2020 Kwartaalverslag 1

Conjunctuur: hoe doet de Belgische economie het?

Vier keer per jaar publiceert de FOD Economie een overzicht van de Belgische economie in de vorm van een conjunctuurnota. Die bevat info en analyses over de voornaamste economische indicatoren (bbp, werkgelegenheid, inflatie), buitenlandse handel, groeivooruitzichten en de positie van ons land ten opzichte van de buurlanden.

Overzicht van de Economie
Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij 

Wist u dat een derde van de bedrijfsomzet in België afkomstig is van e-commerce? Dat is een van de vele bevindingen uit de 9e editie van de Barometer van de informatiemaatschappij. Die maakt jaarlijks een stand van zaken op over de prestaties van België op het vlak van digitale economie en samenleving. 

DataLab: statistieken in bètaversie

Als Belgisch statistiekbureau ontdekt, onderzoekt en ontwikkelt Statbel nieuwe bronnen en methoden, tot ze rijp zijn voor de productie van openbare statistieken. De resultaten van dat onderzoek worden gepubliceerd onder de naam “DataLab”.

Datalab

De FOD Economie en de gezondheidscrisis

ligne

Reizen: wat in geval van annulatie?

Aan het begin van de gezondheidscrisis kreeg vooral de reissector zware klappen. De annulaties stroomden binnen en de consumenten waren op zoek naar duidelijke informatie, of ze nu in België of al op vakantie waren.

Mondmaskers: controles en aanbevelingen

Na een periode van onwaarschijnlijke schaarste kreeg ons land eindelijk mondmaskers toegeleverd. In 2020 testte de FOD Economie 943 partijen maskers op conformiteit, in totaal 274 miljoen stuks. Daarbij was informatie aan fabrikanten en gebruikers essentieel.

Handel: tips om een webshop op te zetten

Sommige handelaars moesten noodgedwongen meer dan eens de deuren sluiten. Gelukkig was onlineverkoop in de meeste gevallen nog mogelijk. Maar om een webshop op te starten, was advies meer dan welkom.

Praktische gidsen voor handel en horeca

Naargelang de regeringsbeslissingen varieerden de voorwaarden waaronder de handelssector en de horeca hun activiteiten mochten uitoefenen. Daarom stelde de FOD Economie twee gidsen op met de minimale praktische maatregelen om de toegestane activiteiten in optimale veiligheid te laten verlopen. Die gidsen worden voortdurend geüpdatet.

COVID‑19:
Statbel-gegevens

Van bij de start van de coronacrisis was de vraag naar statistieken over de gevolgen van COVID‑19 erg groot. Al snel bouwde Statbel een COVID-pagina uit, en een interactief dashboard dat toelaat om de nieuwe sterftecijfers wekelijks te raadplegen.

De FOD Economie als beschermer 

Batibouw: de 10 geboden van de kandidaat-bouwer

Naar aanleiding van de Batibouw-beurs gaf de FOD Economie een publicatie uit met 10 tips voor mensen die een woning willen bouwen of renoveren. Die publicatie kwam tot stand in samenwerking met onder meer vertegenwoordigers van de bouwsector, het verzekeringswezen, architecten en Test Aankoop.

Onlinefraude:
trap niet in de val!

Tijdens de gezondheidscrisis boomde de elektronische handel. Oplichters maakten daar misbruik van en de fraudemeldingen bij de Economische Inspectie swingden dan ook de pan uit (+125 %). Om die plaag te bestrijden, werd een sensibiliseringscampagne opgezet.

Zorgeloos zwemmen door de juiste reflexen

De hitte en de tijdelijke sluiting van de scholen zetten veel Belgen ertoe aan een zwembad aan te schaffen. Maar welke waterpartij u ook kiest, zwemmen houdt risico’s in, vooral voor kleine kinderen ... 

Black Friday: verkwansel uw rechten niet!

Elk jaar is Black Friday voor duizenden Belgen de gelegenheid om een koopje te doen. "Koopje", zei u? Om zeker te zijn, stel uzelf eerst enkele vragen voordat u zich laat verleiden.

Een maand om ambachten een duwtje in de rug te geven

De FOD Economie beschermt consumenten, maar ook bedrijven. Daarom steunde onze FOD de ambachtelijke sector tijdens de coronacrisis door van de traditionele Dag van de Ambachten een Maand van de Ambachten te maken.

De FOD Economie als facilitator

Zelfstandigen en kmo’s: gedaan met de wet van de sterkste!

Ondernemingen zijn nu veel beter beschermd tegen misbruik door machtigere handelspartners. Dat hebben ze te danken aan nieuwe wetgeving die in drie fasen tussen 1 september 2019 en 1 december 2020 in werking trad. Ook in b2b-relaties telt een geïnformeerd persoon voor twee ...

Gecentraliseerde antwoorden op uw vragen over de Brexit

We praten er al jaren over, maar nu is de Brexit een feit en die heeft implicaties in tal van domeinen. Daarom maakte de FOD Economie op zijn website een rubriek “Veelgestelde vragen" aan, waar particulieren en bedrijven op één plek de antwoorden vinden op al hun vragen.

Handel met het Verenigd Koninkrijk:
de oorsprongsregels veranderen

Door de uitstap van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) genieten producten uit het VK niet langer de voordelen van de preferentiële oorsprong uit de EU. Hoewel dat op het eerste gezicht voor de hand lijkt te liggen, vraagt de toepassing van de nieuwe regels een woordje uitleg.

Energie: het nieuwe AREI is van kracht

Het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), dat al enkele jaren in voorbereiding was en in 2019 zijn definitieve vorm kreeg, trad op 1 juni 2020 in werking. Dat document bevat de technische voorschriften waaraan elektrische installaties moeten voldoen. Daarnaast vermeldt het ook de maatregelen om elektrische risico's te beperken en personen en goederen te beschermen.

Hebt u een idee?
Bescherm het!

U hebt een fantastisch idee en wilt vermijden dat iemand ermee gaat lopen? In minder dan tien minuten vertelt de onlinevragenlijst IdeeSCAN hoe u dat idee kunt beschermen.

Het energielabel in een nieuw jasje

A+++, A+, B, C … die welbekende energie-efficiëntieklassen geven consumenten in een oogopslag info over het energieverbruik van elektrische apparaten. Voor vier categorieën toestellen is er nu een nieuwe indeling die rekening houdt met de technologische ontwikkelingen en de steeds betere energieprestaties van apparaten.

Conformiteit van weegschalen: een gewichtige zaak!

Als u in het kader van uw bedrijfsactiviteiten een weeginstrument aanschaft, moet u het aan een aantal criteria toetsen, of het nu nieuw is of al gebruikt werd.

De FOD Economie als analist

Boordtabel van de kmo’s gaat digitaal

Meer dan een miljoen kmo’s, dat kan tellen! Om ze onder de aandacht te brengen, publiceert de FOD Economie elk jaar zijn Boordtabel van de kmo's en zelfstandige ondernemers. Vanaf nu vindt u die stand van zaken uitsluitend in digitale vorm en worden de cijfers regelmatig geüpdatet.

Prijsverloop tijdens de coronacrisis

Het Prijzenobservatorium, dat in 2009 werd opgericht in het kader van de bevoegdheden van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, heeft als opdracht de evolutie van de (consumptie)prijzen, het prijspeil, de werking van de markt en de vaststelling van de marges te analyseren. De kwartaalverslagen belichten de geleidelijke gevolgen van de coronacrisis op dat vlak.

Observatoire des prix

Conjunctuur: hoe doet de Belgische economie het?

Vier keer per jaar publiceert de FOD Economie een overzicht van de Belgische economie in de vorm van een conjunctuurnota. Die bevat info en analyses over de voornaamste economische indicatoren (bbp, werkgelegenheid, inflatie), buitenlandse handel, groeivooruitzichten en de positie van ons land ten opzichte van de buurlanden.

Overzicht van de Economie

Barometer van de informatiemaatschappij 

Wist u dat een derde van de bedrijfsomzet in België afkomstig is van e-commerce? Dat is een van de vele bevindingen uit de 9e editie van de Barometer van de informatiemaatschappij. Die maakt jaarlijks een stand van zaken op over de prestaties van België op het vlak van digitale economie en samenleving. 

Data Lab: statistieken in bètaversie

Als Belgisch statistiekbureau ontdekt, onderzoekt en ontwikkelt Statbel nieuwe bronnen en methoden, tot ze rijp zijn voor de productie van openbare statistieken. De resultaten van dat onderzoek worden gepubliceerd onder de naam “Data Lab”.

DE FOD Economie in enkele cijfers

Cijfers, mannen, vrouwen en telewerk!

In een jaar dat volledig in het teken stond van de coronaviruspandemie herzag ook de FOD Economie zijn werkorganisatie. Waar mogelijk werd telewerken veralgemeend, met als hoofddoel de activiteiten van de FOD verzekeren en tegelijk de gezondheid van zijn medewerkers beschermen.

In dialoog met onze gesprekspartners

De FOD Economie staat in permanente interactie met zijn talrijke stakeholders. Hieronder volgt een kort, niet-volledig overzicht van de contacten met verschillende stakeholders (ondernemingen, burgers, politieke autoriteiten, enz.).

12.145.149
geregistreerde raadplegingen van onze website economie.fgov.be, waarvan 2.982.081 voor de COVID‑19 pagina's

179.806
telefoonoproepen, e-mails, internetformulieren en faxberichten beantwoord door ons Contact Center, waarvan 57.200 met COVID‑19 te maken hadden

42.207
volgers op onze sociale mediakanalen Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram

4.943
verspreide boodschappen via onze sociale media 

1.115
behandelde parlementaire vragen

59
behandelde klachtendossiers over de kwaliteit van onze dienstverlening  (18 gegronde klachten)

My Enterprise: steeds meer gebruikers

In de applicatie My Enterprise, gelanceerd in 2017, beheren bedrijfsleiders de gegevens van hun onderneming zelf gratis en 24 uur per dag. De toepassing kent een groeiend succes, zoals blijkt uit de cijfers voor 2020

My Entreprise : cijfers 2020

Budget 2020

Beknopt overzicht van de financiële middelen voor de FOD Economie en het voornaamste gebruik ervan.

Uitvoering budget 2020
Budget 2020 : vereffening

Ons contacteren

Het Contact Center is het enige contactpunt voor de FOD Economie.
Het is tot uw dienst elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Tel.: 0800 120 33 E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Volg ons op sociale media